Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lý Gia đang phát triển trên phương thức “Cộng Sinh” trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Với phương thức này từ nội tại cán bộ, nhân viên công ty, cộng tác, đối tác và khách hàng, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp công nghệ an ninh đều cùng nhau phát triển bền vững

Nhân viên công ty

Mỗi một nhân viên công ty là một cổ đông, từ đó nhân viên làm việc là làm việc cho chính mình. Họ luôn nỗ lực, trách nhiệm và gắn bó xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Đối tác chiến lược

Định hướng là đối tác chiến lược và đi đường dài cùng các Tập Đoàn, Tổng Công Ty, các doanh nghiệp Quản Lý là sự chia sẻ khó khăn, cùng hưởng lợi ích

Cộng tác viên

Luôn luôn mở rộng mạng lưới công tác viên phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực. Giúp các cộng tác gia tăng thu nhập, giúp doanh nghiệp gia tăng thị phần và ổn định nguồn nhân lực.

Khách hàng

Khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn thay đổi, cải tiến và tìm giải pháp tối ưu nhất nhằm tiết kiệm chi phí mà đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nhà cung cấp giải pháp công nghệ – thiết bị giám sát an ninh

Trong mỗi phương án bảo vệ chúng tôi luôn kết hợp với nhà cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị an ninh nhằm tối ưu hóa phương án bảo vệ. Đưa khoa học vào công tác giám sát nhằm giảm tối đa con người trực tiếp và giảm giá thành dịch vụ cho khách hàng.

Chuyên gia an ninh

Chúng tôi luôn tranh thủ kinh nghiệm từ các chuyên gia an ninh áp dụng vào các tình huống, phương án bảo vệ cụ thể. Từ những tư vấn của chuyên gia chúng tôi hiện thực hóa vào công tác bảo vệ tại từng mục tiêu cụ thể.