Tầm nhìn

  • Trở thành hình tượng an tâm hàng đầu Việt Nam về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Sứ mệnh

  • Tạo môi trường làm việc ổn định, thăng tiến, thu nhập ngày một cao và chế độ bảo đảm
  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ quản giao phó về an ninh – an toàn
  • Tiên phong cải tiến và áp dụng công nghệ an ninh công nghệ cao vào dịch vụ bảo vệ

Giá trị cốt lõi

  • Trung thực: “Nhân viên luôn tự giác trong công việc, báo cáo đúng, đủ và kịp thời”​​​​​
  • Dũng Cảm: “Nhân viên luôn sẵn sàng trước những công việc khó khăn, những tình huống nguy hiểm, cấp bách”
  • Kỷ luật: “Nhân viên luôn chấp hành nội quy, quy định của công ty, của chủ quản và pháp luật”
  • Trách nhiệm: “Nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước sự an toàn, an ninh của mục tiêu